Skip to main content Skip to search

Post, Bank og Finans

Digitale skjermløsninger vil ha flere formål i post, bank og finans. Noen ønsker hjelp til å gjøre kontorer/filialer synlige, mens andre vil levere et budskap til kunder som venter på sin tur. Ventetid er et glimrende vindu for å gi informasjon om produkter og tjenester. Dette vil være med å gi kunden tips og råd i forkant av et møte med rådgiver. Dette har vist seg å gi betydelige resultater i en studie med en større bank.

FORDELENE MED DIGITALE SKJERMLØSNINGER FOR BANK OG FINANS:

  • Økt synlighet
  • Hjelper sluttkunden med å ta informerte beslutninger
  • Øk produktbevisstheten og forbered sluttkunden allerede i ventetiden
  • Gjør ventetiden verdifull
  • Fremmer salg av produkter og tjenester med gode marginer
  • Tilpass forskjellige tilbud for en bestemt målgruppe eller tidsperiode.
  • Sikre kampanjegjennomføring
  • Merkevarebygging

Utfordringer

Det store antallet tilgjengelige tjenester og kundens ventetid i filial og kontorer.

I post, bank- og finanssektoren er sikkerheten og påliteligheten til systemer av største betydning.

Krav og behov

Kunnskap om hvilke utfordringer man har i post, bank og finans er en forutsetning for å kunne kommunisere riktig.

Sikre og pålitelige systemer og vellykket integrering er avgjørende i post, bank- og finanssektoren. 

Løsninger

Sky-basert løsning som opprettholder de strengeste sikkerhetskrav.

En balansert spilleliste er med på å bygge lojalitet mens du kommuniserer med kundene om produkter og tjenester. I tillegg har det en positiv effekt på den opplevde ventetiden og har hatt positiv effekt på forretnings-resultater.

Et lite utvalg av våre kunder

DNB

Banken som tar deg fra A-Å.

Les om løsningen som tok dem til en sølv i Digital Signage Award.