Skip to main content Skip to search

Vi forstår bransjespesifikke behov

Med vår kompetanse og erfaring lager vi en løsning som ikke bare er tilpasset dine behov, men også til målgruppens behov. En løsning som virkelig er integrert med det digitale økosystemet ditt.

Alle bransjer har noe unikt ved seg, og vi har dermed ulike verktøy og tjenester for å løse ulike utfordringer. Noen elementer er like for alle bransjer- men kan allikevel utfolde seg ulikt på grunn av forskjellige behov og ønsker. Dette har ZetaDisplay (tidligere ProntoTV) tatt innover seg og forstår at man har ulike ståsteder. Hos oss er det nemlig ikke kun én hammer til alle formål.

Fra strategi og planlegging til hardware, implementering, innholdsproduksjon, analyse og support. Til syvende og sist vet vi bedre enn noen gang at den virkelige løsningen er ‘bak kulissene’.