Skip to main content Skip to search

Løsninger som hjelper deg å lykkes

Kjært barn har mange navn, og det har digital signage også. Noen kaller Digital Signage for Digital Skilting, Digitale flater, butikk-TV osv. Felles for alle er at digital skjermbasert kommunikasjon er det viktigste og mest effektive verktøyet for å engasjere og påvirke atferd. Digital signage er en visuell disiplin hvor opplevelsen er foran, men hvor magien skjer bak skjermen. Her fletter vi innsikten om menneskene gjennom shopper-marketing og analytics med tekniske ferdigheter og kreativ motion-design som sammen lager prisvinnende løsninger for våre kunder. De riktige løsningene kan handle om alt fra å selge til å informere, hjelpe med navigasjon, merkevarebygging og/eller bidra til en opplevelse. Med den riktige løsningen vil du gjøre en forskjell for dine kunder, ansatte, reisende, forbipasserende og besøkende.

ZetaDisplay er en internasjonal og prisvinnende ekspert på digital signage. Vi lager løsninger som er skreddersydd til våre kunders behov- det være seg massekommunikasjon eller en-til-en kommunikasjon. Vi integrerer våre løsninger med ditt digitale økosystem for at det skal være lettest mulig for din bedrift. ZetaDisplay tilbyr tilpassede løsninger som gir de ønskede resultatene for din bedrift, institusjon og merkevare. Fra strategi og planlegging til hardware, implementering, innholdsproduksjon, analyse, support og styring. Vi tilbyr en totalpakke – thinking beyond the screen – for å hjelpe deg å lykkes.

Tre retninger med ulike behov

med løsninger tilpasset de ulike behovene

Retail

I dagens turbulente retaillandskap hjelper digital signage deg å øke antall nye kunder (footfall) og øke kjøp fra dine eksisterende kunder. For en kunde handler et kjøp om å maksimere verdien. Det betyr at man har en enkel brøk; verdi = oppfattet fordel/ pris. Dette betyr at om man senker prisen vil kunden sitte igjen med en økt verdi av kjøpet, eller at man tilfører noe som oppfattes som en fordel. Tradisjonelle butikker har lenge forsøkt å kjempe mot rene nettaktører på pris, men flere og flere innser at dette er en tapende kamp. Det betyr at man er nødt til å jobbe med de oppfattede fordelene. Digital signage kan gjøre nettopp dette med å bidra til at man får en enklere handel eller at man får en bedre handleopplevelse. Noen ganger er disse to fordelene to sider av samme sak.

Offentlig rom, transport og utendørs

Installasjoner i det offentlige rom er ofte forretnings-kritiske og skal fungere feilfritt. Vi har personell tilgjengelig 24 timer i døgnet om det er installasjoner som krever det. Det er ikke bare drift som kan være komplisert i offentlig rom, men også installasjonene. De er gjerne i områder hvor det er null margin for feil. Installasjonene våre er idag på noen av de mest trafikkerte områdene i hele Norge og de må kunne stoles på fullt og helt.

Kommunikasjon for ansatte og gjester

Når var siste gang du sjekket bedriftens intranett side (om man har det fortsatt) på din telefon eller på din pc? Ofte er man for opptatt av andre ting til at man har tid til å lese nyheter fra bedriften. Dermed har flere og flere begynt å vise små utdrag av viktige saker og nyheter på skjermer i kontor og bedriftsfasiliteter. Innholdet er lett tilgjengelig for de ansatte og man har anledning til å gi verdifull informasjon til gjestene. Vi designer relevant og oppdatert innhold som er levert der folk ferdes på en arbeidsplass: inngang, kaffehjørne, heiser, kantine og andre naturlige samlingspunkter.

Fordelene med Digital Signage

Digital Signage bidrar til at du får oppmerksomhet rundt ditt budskap/produkt (stopping power), får kommunisert relevante budskap (holding power) og får bidratt til å økt salg (closing power). ZetaDisplay (tidligere ProntoTV) har som et av få Digital Signage selskaper egne ressurser til å måle effekt av Digital Signage og med svært gode resultater.

For noen vil oppmerksomhet være viktigst, mens for andre er det salg. Det er i dialogen med våre kunder at vi sammen finner ut hva som er riktige verktøy for å kommunisere.

Noen kjappe høydepunkter:

  1. Gjenbruk av eksisterende materiale
  2. Kutt kostbare utskrifter, hefter, plakater og andre fysiske kommunikasjonsbærere
  3. Digitalt er fleksibelt og sparer penger
    • enkel markedsføring på tvers av land
    • flere som kan styre innholdet eller kun utvalgte deler
  4. Målbar ROM (Return On Message)
  5. Kjapp ROI (Return On Investment)
  6. Digital-Signage-As-A-Service kombinert med teknisk integrasjon og vedlikehold av ZetaDisplay (tidligere ProntoTV) gir deg en enkel inngangsbillett og skalerbarhet.