Skip to main content Skip to search

Utendørsreklame

Utendørsreklame har vært en vekstvinner i mediemarkedet i Norge de senere år. Stadig flere norske annonsører velger å plassere en større andel av sine annonsebudsjetter i denne kanalen. Utendørs som kanal har blitt mye mer fleksibel som et resultat av den omfattende digitaliseringen de siste årene (DOOH). Digitaliseringen av utendørs driver begge vekstdriverne; kommunikasjonsfunksjoner og kanalfunksjoner.

Digitalisering av utendørs har gitt nye muligheter og vekst

Kommunikasjonsfunksjonene som er viktige for annonsørene:

  • Merkevarebygging.
  • Fysisk tilstedeværelse og det å være en naturlig del av hverdagen for mennesker i befolkede områder av landet.

Kanalfunksjonene som gjør OOH til en stadig viktigere mediekanal.

  • Publikum vokser, og utendørs møter godt med et ungt publikum.

Digitale flater bringer online verden nærmere offline med mulighet for programatisk kjøp av reklame. Nye teknologiske muligheter gir nye muligheter for annonsører. Kombinasjon av sosiale medier og utendørs har vist seg å være en gylden kombinasjon, og med digitale flater kan man utnytte hverandres styrker.

Utfordring

Utendørsselskaper har sin største utfordring at de konkurrerer om oppmerksomheten med det virkelige liv. Det betyr at man må være relevante og godt synlig for å bli lagt merke til.

Driftskostnader med hyppige utskiftinger av reklame.

Krav og behov

Kontinuerlig drift er noe av det viktigste. Dersom ikke en reklame blir vist er det tapte inntekter.

Proof-of-play er viktig for å dokumentere avspillinger som er gjort.

Enkel styring av varelagret.

Løsning

Digitale flater kan gi et større varelager. Istendenfor å ha kun en eller noen få reklamer som skiftes ut, kan man med digitale flater heller vise reklame som er relevant. Det beytr at man kan kjøpe reklame basert på karateristikker som vær og tidspunkter på dagen for å nevne noen.

Jo større flatene er jo mer synlig blir dem. Dette gjør at de blir mer attraktive for annonsører og med høy kvalitet og god oppløsning kan merkevarer fremstilles slik de selv ønsker.

Et lite utvalg av våre kunder

VIL DU HØRE MER OM VÅRE DIGITAL SIGNAGE-LØSNINGER?

Kontakt vår kommersielle avdeling ved å bruke skjemaet nedenfor.