AI-trendene som former digital signage i 2024

Vi har sett en imponerende økning i bruk og verktøy som har dukket opp med kunstig intelligens de siste årene, så det kommer ikke som noen overraskelse at AI raskt blir en avgjørende faktor også for digital signage.

Bilde: Generert ved bruk av AI/KI

Vi vet fremdeles ikke hva fremtiden vil bringe for AI ettersom den fortsetter å utvikle seg, men vårt konseptteam har satt hodene sammen og kommet opp med noen retninger de tror AI kan ta innen digital signage i løpet av 2024…

Fem AI-innovasjoner som transformerer digital signage

  1. Publikumsanalyse

AI-algoritmer utnytter sømløst data fra avanserte kameraer og sensorer, dekoding nyanserte innsikter i publikums demografi og følelser, inkludert alder, kjønn og humør. Mens bevegelsessensorer for øyeblikket oppdager folk som går forbi, lover fremtiden et stort fremskritt. Med de forventede fremskrittene innen AI-evner, forestiller vi oss en ikke så fjern fremtid der digital signage går utover å bare gjenkjenne fotgjengertrafikk. Forestill deg dette: en verden der digitale skjermer ikke bare identifiserer menneskelige egenskaper, men også intuitivt forstår deres følelsesmessige tilstander. Dette teknologiske spranget åpner døren for hyperpersonalisert innhold, der hver detalj, inkludert emosjonelle reaksjoner, blir vurdert i sanntid.

  1. Gestikulering og stemmestyring

Forestille deg en fremtid der AI-drevne teknologier for gestikulering og stemmegjenkjenning sømløst introduserer en ny æra med intuitiv interaksjon med digital signage. Dette transformative spranget vil gi brukerne økt makt og tilby en oppslukende opplevelse som går langt ut over tradisjonelt engasjement. Med disse fremskrittene blir publikum en aktiv deltaker, og kobler seg sømløst til innholdet og blir en integrert del av den forestilte opplevelsen.

  1. Intelligent innhold

Bedrifter kan nå revolusjonere innholdsproduksjon gjennom automatiserte oppgaver, som spenner fra bildegjenkjenning og tekstoppsummering til til og med videoproduksjon. Denne transformative evnen strømlinjeformer ikke bare prosesser, men sikrer også at bedrifter opprettholder konsekvent oppdaterte og relevante visninger gjennom året.

  1. Interaktive opplevelser

AI bidrar til å skape mer interaktive og engasjerende opplevelser. For eksempel kan berøringssensitive skjermer kombinert med AI gi interaktiv informasjon eller navigasjonsguide. Vi forestiller oss at skjermer kan vise flere oppfordringer og samtalestartere med deltakeren, noe som fører til en mer interaktiv og deltakende opplevelse.

  1. Sanntidsdataprosessering

Edge computing, kombinert med AI, tillater digitale signages systemer å behandle data i sanntid. Vi tror dette vil utvikle seg ytterligere i 2024, slik at applikasjoner som krever rask beslutningstaking, for eksempel tilpasning av innhold basert på endrede forhold, kan gjøres enda raskere enn det som er mulig for øyeblikket…

Helt til slutt viI vi minne om at i avanserte tider med raske AI-innovasjoner er det avgjørende å balansere fremskritt med etikk! La oss huske på verdien av personvern, tillit og åpenhet i AI-revolusjonen. Unngå diskriminering, forplikt deg til riktig bruk av AI og vær årvåken mot potensielle fallgruver, som bruk av falske bilder som Pave Francis var et eksempel på. La oss sammen bygge en fremtid der teknologi tjener alle, uten å gå på bekostning av integritet og verdighet!

#AIforGood #EthicalTech #DigitalTrust