Digital kamp mot Korona

Oslo, 07/04-2020 –Fortsatt er mange butikker enten stengt eller de må følge strenge hygiene-rutiner for å ikke utsette kunder eller ansatte for fare. Helsemyndighetene har gitt klare råd om hvordan man kan bidra til å forebygge smitte.

Rådene fikk raskt digitale hjelpere i kampen mot Korona, nærmere bestemt var det rådene «Hold avstand» og «Holde deg oppdatert» som fikk ekstra hjelp.

Digitale skjermer blir ofte benyttet i butikker, banker, postkontor og apoteker for å nevne noen. Tidlig i pandemien var det flere av butikkene og apotekene som ville bidra i dugnaden hvor de benyttet sine digitale skjermer for å publiser det offisielle innholdet fra FHI og Helsedirektoratet. Noen eksempler her er Apotek 1 og Narvesen som var tidlig ut med informasjon fra helsemyndighetene.

Digital hjelp til å holde avstand!

Det er flere aktører som har holdt dørene sine åpne gjennom denne pandemien. Disse bedriftene har forsøkt etter beste evne å følge ansvisningene om å holde avstand og begrense antall mennesker på et område. Dette har ikke alltid vært like lett, men ProntoTV har sammen med Link Analytix og Big Blue & Co laget en løsning for steder som har kundetelling og skjermer, hvor formålet er å begrense antall mennesker inne i lokalet.

«Normalt sett benyttes skjermer for å trekke folk inn i butikker, mens nå blir de benyttet for å begrense antall mennesker» forteller Jørn Olsen, markeds-&analysesjef i ProntoTV.

På skjermene kunne man se røde eller grønne farger hvor kundene enten ble bedt om å vente eller ønsket velkommen basert på antallet mennesker inne i apoteket.

 Det jobbes også med å lage samme løsning for de kundene som har et køsystem.

Den raskeste måten å videreformidle informasjon fra helsemyndighetene

Både Helsedirektoratet og FHI benytter sosial medier aktivt for å informere befolkningen. Siden dette er et medie som aktivt benyttes laget ProntoTV en løsning hvor man henter inn de aller seneste innleggene fra FHI og Helsedirektoratet.

VITA var en av de første aktørene som ville være med i kampen mot Korona og har benyttet sine 126 vinduskjermer til å videreformidle informasjon fra Helsedirektoratet og FHI. ProntoTV kuraterer strømmen av poster fra FHI og Helsedirektoratet slik at kun de postene som omhandler pandemien og er allmennnyttig for befolkningen kommer på skjerm.