Skip to main content Skip to search

Programmatic DOOH

Hyper-local targeting possibilities

Programmatisk DOOH har vært en voksende gren i hele verden. Vi har sett nærmere på hvordan dette kan forenkles og digitaliseres. Ta en titt på video for å få et kjapt innblikk i hvordan man kan utnytte et digitalt varelager på en helt ny måte.

pDOOH

Retail Media

Det har vært normalt for flere eiere av digital signage nettverk å selge plass på skjermene til sine leverandører. Dette har ofte en svært manuell prosess i flere ledd og gjøres ofte i forbindelse med leverandør-forhandlinger. Noen er flinke til å sette verdi på denne tjenesten, mens andre har brukt det mer som «glassur» i forhandlingene. Det som er gjengs er at man ikke har fått utnyttet dette til det fulle. Ofte vil det være mediebyråene til leverandørene som styrer store deler av markedsføringsbudsjettet, og disse pengene havner sjelden til aldri hos eiere av digital signage nettverk.

Utvikling DOOH

De har vært en stadig økende andel av omsetningen til utendørsselskaper som har vært fra deres digitale varelager. Denne utviklingen har vært pågående over lengre tid. I USA har man tatt skrittet enda lengre ved å tilby store deler av varelagret programmatisk. Nesten all online/banner-annonsering skjer nå programmatisk, og denne utviklingen tvinger seg også frem i utendørsmarkedet. Et programmatisk annonsekjøp er en annonseplass kjøpt automatisk på en børs, enten ved å by på annonseplassen eller å kjøpe den direkte. I Norge har man kun sett spede forsøk på programmatisk annonsering i utendørsmarkedet. Dette er nå i ferd med

For kjøpere av annonseplass


Kjøpere av annonseplass er opptatt av å treffe de riktige menneskene til riktig tid og sted. Gjennom programmatisk annonsering kan man nå bruke data for å treffe riktig. Det er ikke lengre en vidt nett man må kaste for å kunne treffe noen utvalgte mennesker. Det er nå mulig å kjøpe utendørsannonsering basert på flere variabler. Noen eksempler er kjønn, alder, tidspunkt på døgn, lokasjon/geografi, vær, type sted (knutepunkt/hovedgate/mm) og bostedsadresse. Det vil over tid komme flere og flere muligheter for targeting. Ta kontakt for mer detaljer Tlf: 22 54 50 60 eller på info@zetadisplay.no.

For eiere av digital sigange nettverk


Eiere av digital sigange nettverk har et stort uutnyttet potensial i sine skjermer. For flere aktører er dette med på å finansiere en hel utrulling av et digital signage nettverk.

  • Full kontroll over hva (og hvem) som skal vises på skjerm
  • Bestemmer selv hvor stor/liten del av varelagret som skal gjøres tilgjengelig
  • Bestemmer selv hvilke skjermer/soner man vil gjøre tilgjengelig
  • Kan sette en floor-price selv