Smarte prøverom

Er prøverommet det viktigste området i butikken?

Dette mener Paco Underhill, en av guruene innenfor shoppermarketing, er riktig.  Han sier at prøverommet kanskje er det viktigste området i butikken, fordi at når kunder har funnet veien til prøverommet er de i handlemodus.

smarte prøverom

Har man klart å få menn inn i et prøverom er det 65% sannsynlighet for at de kjøper plagget, mens det er 25% sannsynlighet for at kvinner kjøper det plagget de prøver. Dermed er det ekstremt viktig at man klarer å foredle dette øyeblikket om til salg. Undersøkelser viser at om man har kontakt med ansatte så øker konverteringsraten med 50% og om man har kontakt med ansatte OG besøker prøverommet øker konverteringsraten med 100%. Det er ingen tvil at kontakten med ansatte er ekstremt viktig, men det er ikke alltid at de ansatte har anledning å følge med på hele butikken.

Verktøy for å hjelpe betjeningen

Smarte prøverom er et verktøy for å hjelpe betjeningen i disse situasjonene. Det betyr at kundene selv vil kunne gjøre mye av jobben. De vil kunne be om hjelp til å finne en ny størrelse uten å forlate prøverommet. Feil størrelse er en av de store årsakene til at man ikke kjøper plagget man har med seg inn i prøverommet. Ved å kunne be om hjelp kan man sikre at de planlagte kjøpene blir gjennomført.

Bidrar til mersalg

Smarte prøverom vil også kunne gjøre noe av jobben med å foreslå plagg som passer med det plagget man har med inn. Dermed har man en ekstra selger med på laget. I eksemplet over har vi benyttet RFID hvor en sensor vil kunne lese av hvilket plagg man har med seg inn i prøverommet. Dermed vil man få informasjon om dette plagget og andre kombinasjoner og størrelser som finnes i butikken. Ved å vite hvilke plagg man har valgt kan man bruke analytics til å vise frem plagg som man vet andre har kjøpt sammen det plagget eller vise en kurert liste fra moteeksperter/ansatte.